uw huidige locatie:  Home > Mogelijkheden > Jagen

Jagen in Hongarije

Een imposant edelhert strekken, een prachtig damhert, een oude reebok, een rijpe moeflon of een zware keiler,dan moet je in Hongarije zijn. Hongarije is waarschijnlijk het beste jachtland van Europa.

Reebokken kunt u overal jagen in Hongarije: van noord tot zuid en van oost tot west. Er zijn reebokken van allerlei categorieën te vinden. Vaak moet u van vrij ver schieten: afstanden tot 200 m zijn geen uitzondering aangezien vele Hongaarse revieren over uitgestrekte velden beschikken waar de reebokken zich goed thuis voelen. Reebokken kunnen ook bejaagd worden in de jachtrevieren waar veel bossen zijn daar vind u reebokken tot 300 gr maar het aantal reebokken is beperkt omdat de populatie in deze jachtrevieren niet zo groot is.

Tijdens de bronsttijd in september in de bergen rond Budapest kan men edelherten schieten met een gewei gewicht tot 7 kg. In deze jachtrevieren is de populatie roodwild kleiner en zijn de trofeeën van de edelherten ook kleiner door het schaarse voedsel. In de jachtrevieren waar veel landbouw is zijn de trofeeën van de edelherten opmerkelijk groter.

Mooie damherten vind u ook al in Hongarije. Het grootste damwildbestand van Europa bevindt zich in Hongarije. Bekende revieren zijn Guth, Gyula en Gyulaj. Het is indrukwekkend om tijdens de bronst in oktober een gevecht te zien en te horen tussen twee damherten. Trofeeën van damherten tot 4 kg en soms meer vormen geen uitzondering!


Lees meer...